ग्राहक प्रतीनिधि श्री जित शेर्चन
संपर्क फोन नम्बर 9861661557, 014381048
इमैल ठेगाना jit.sherchan@gmail.com
संपर्क ठेगाना/एरिया काठमाडौं (नागर्जुना, तारकेश्वोर , टोखा र नजिकैका स्थानहरु)
ग्राहक प्रतीनिधि श्री केदारदास श्रेष्ठ , दीपेन्द्र आचार्य
संपर्क फोन नम्बर 9851037474, 9803168113, 01-5219358
इमैल ठेगाना funkybuddhakalanki@gmail.com
संपर्क ठेगाना/एरिया काठमाडौं (किर्तिपुर , चन्दागिरी , दक्षिणकाली र नजिकैका स्थानहरु)
ग्राहक प्रतीनिधि श्री श्रवन बस्नेत
संपर्क फोन नम्बर ९७५१००११२५
इमैल ठेगाना kalinchowktraders@gmail.com
संपर्क ठेगाना/एरिया काठमाडौं (बुढानिलकण्ठ , गोकर्नेश्वोर र नजिकैका स्थानहरु)
ग्राहक प्रतीनिधि श्री राम गौतम 
संपर्क फोन नम्बर 9801026065 01-4469403
इमैल ठेगाना prabhudistributor@gmail.com
संपर्क ठेगाना/एरिया काठमाडौं (कागेश्वोरी , मनहरा , शङ्खरापुर र नजिकैका स्थानहरु)

Our Payment Partners

For Booking Request Call

Toll Free (NTC) : 16600178999

 


 

 

Our Partners

Our App

Copyright ©2023 Prabhu TV. All Rights Reserved

Powered By: Amsoft Technologies