सबै भन्दा सस्तो मुल्य

जडान गर्न सजिलो

धेरै HD

गुणस्तरीय सेवा

हाम्रो मोबाईल एप

Stations

Corporate Office (Kathmandu )
Address Kamaladi-28, kathmandu, Nepal
Phone 01-4169002/ 01-4169000
Toll free NTC 16600178999
Toll free Ncell 9801571999
Email info@prabhutv.com.np
Chitwan
Address Bharatpur, Chitwan
Phone 056-523365
Toll free NTC 16600178999
Toll free Ncell
Email info@prabhutv.com.np
Pokhara
Address Pokhara
Phone 061-550157 / 061-550276
Toll free NTC 16600178999
Toll free Ncell 9801571999
Email info@prabhutv.com.np

What Our Clients Say

Our Payment Partners